Jdi na obsah Jdi na menu
 


Základní informace ze stanov ČSŽ

Část I.

Český svaz žen o.s.(dále jen ČSŽ) je nezávislé, dobrovolné občanské sdružení, které působí na území České republiky. Sdružuje ženy bez ohledu na jejich národnost, náboženskou víru, politickou příslušnost, sociální postavení, profese a zájmy. Je otevřen spolupráci se všemi sympatizujícími. Programové cíle jsou rozpracovány v základním dokumentu Programová orientace ČSŽ. Jejím posláním je aktivizovat činnost na všech úrovních, inspirovat, podněcovat aktivity a tvořivost členek. Ve svém programu se ČSŽ hlásí k základním dokumentům přijatým mezinárodním ženským hnutím a opírá se o mezinárodní dokumenty, k  nimž se přihlásila Česká republika.

Část II.
 

Členství, práva a povinnosti členek

 1. Členkou ČSŽ se může stát žena nebo dívka, která žije v České republice a souhlasí s jeho stanovami a programem. Členství v ČSŽ je dobrovolné a individuální. Na činnosti ČSŽ se mohou finančně i jinak podílet sympatizující občané.
 2. Do ČSŽ jsou členky přijímány základními organizacemi ČSŽ, kluby apod. (dále jen ZO) na základě písemné přihlášky. Členku může přijmout i okresní rada žen (dále jen ORŽ). Dokladem členství je členský průkaz vystavený ORŽ.
 3. Členství v ČSŽ zaniká oznámením členky o vystoupení z ČSŽ nebo úmrtím.
 4. Práva členky jsou zejména: 
  • zvolit si ZO, ve které chce být členkou a v ní se podílet na činnosti ČSŽ
  • volit a být volena do orgánů ČSŽ od věku 18 let
  • vyjadřovat názory a návrhy, diskutovat o nich, vznášet připomínky k činnosti ČSŽ
  • účastnit se jednání všech orgánů ČSŽ, které jednají a rozhodují o jejím návrhu nebo její  osobě a obhajovat svá stanoviska.
 5. Povinnosti členky jsou zejména: 
  • účastnit se činnosti ZO
  • platit členské příspěvky v ZO, kde je registrována
  • hájit zájmy ČSŽ a dodržovat jeho stanovy.